top of page
Jewellery store Policy Agata Business Services -Website Template (5).png

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsza informacja o polityce prywatności poinformuje Cię, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową (niezależnie od tego, skąd ją odwiedzasz) i poinformujemy Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo.

 

WAŻNE INFORMACJE I KIM JESTEŚMY CEL NINIEJSZEJ INFORMACJI O PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja o polityce prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, w jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe podczas korzystania z tej witryny, w tym wszelkie dane, które możesz podać za pośrednictwem tej witryny, gdy kontaktujesz się z nami, kupujesz produkt lub usługę. Naszym celem jest zapewnienie, że Twoje dane osobowe są dobrze chronione. Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych naszych Użytkowników Serwisu, Kandydatów, Klientów, Dostawców i innych osób, z którymi możemy się kontaktować w celu rozwijania naszej działalności.

 

Jeśli jesteś członkiem personelu naszej firmy, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie prywatności dla pracowników i pracowników, jednak niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy kontaktów alarmowych naszych pracowników. Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci. Ważne jest, aby zapoznać się z niniejszą informacją o prywatności wraz z wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi prywatności lub informacjami dotyczącymi przetwarzania, które możemy przekazać w określonych przypadkach, gdy gromadzimy lub przetwarzamy dane osobowe o Tobie, na przykład z naszymi Warunkami handlowymi lub jakąkolwiek umową dotyczącą przetwarzania, aby masz pełną świadomość, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Niniejsza informacja o polityce prywatności uzupełnia inne informacje i nie ma na celu ich unieważnienia.

 

KONTROLER

 jesteśmy odpowiedzialni za Twoje dane osobowe oraz podmiot przetwarzający dane do celów RODO. 

 

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności są mile widziane, w tym wszelkie prośby o skorzystanie z praw, i należy je kierować do inspektora ochrony danych, korzystając z danych podanych poniżej.

SZCZEGÓŁY KONTAKTU

Pełna nazwa osoby prawnej:..................................

Imię i nazwisko inspektora ochrony danych:

Adres e-mail: .................................

Adres pocztowy: ...................................

Biuro w Wielkiej Brytanii 

Adres ..................................

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI I TWÓJ OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA NAS O ZMIANACH

Ta wersja została zaktualizowana 2 marca 2021 r. Ciężko pracujemy, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, co obejmuje regularne ich przeglądanie. Dlatego możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą politykę prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej. Ważne jest, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie relacji z nami, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres ................................ ........ { Twój email}

LINKI DO STRON TRZECICH

Nasza witryna internetowa zawiera obecnie łącza do witryn internetowych, wtyczek i aplikacji osób trzecich.

Informujemy, że kliknięcie tych linków lub włączenie tych połączeń może umożliwić stronom trzecim zbieranie lub udostępnianie danych o Tobie. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich oświadczenia o ochronie prywatności. Po opuszczeniu naszej witryny zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

RODZAJ DANYCH, KTÓRE ZBIERAMY O TOBIE

Dane osobowe lub dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie, od których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tę osobę. Nie obejmuje danych, z których usunięto tożsamość (dane anonimowe). Obejmuje to na przykład imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, ale także to, co robisz w pracy i dla kogo pracujesz, a także wszystko inne, co można wykorzystać do identyfikacji Ciebie jako osoby. Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie, które pogrupowaliśmy w następujący sposób:

 • Dane Tożsamości obejmują imię i nazwisko, tytuł, płeć, adres pocztowy, kod pocztowy, adres e-mail, numery telefonów, w tym telefony komórkowe, stan zatrudnienia, stan cywilny, status imigracyjny, datę i miejsce urodzenia oraz narodowość.

 • Dane kontaktowe obejmują adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.

 • Dane finansowe obejmują dane konta bankowego i karty płatniczej, jeśli dotyczy.

 • Dane transakcji zawierają szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które od nas kupiłeś.

 • Dane techniczne obejmują adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera użytkownika z Internetem oraz informacje o jego wizycie, w tym pełny strumień kliknięć Uniform Resource Locator (URL) do, przez i z naszej witryny (w tym data i godzina); produkty lub usługi, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś; czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i najeżdżanie kursorem myszy) oraz metody używane do przeglądania poza stroną oraz dowolny numer telefonu używany do dzwonienia na nasz numer obsługi klienta .

 • Dane profilu obejmują Twoje zakupy lub zamówienia dokonane przez Ciebie, opinie i wszelkie odpowiedzi na ankiety.

 • Dane dotyczące użytkowania obejmują informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, produktów i usług.

 • Dane marketingowe i komunikacyjne obejmują preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.

Zbieramy również, wykorzystujemy i udostępniamy dane zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane zagregowane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe zgodnie z prawem, ponieważ te dane

nie ujawnia bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny lub kupujących określoną usługę.

Jeśli jednak połączymy lub połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją o ochronie prywatności. Współpracujemy również ściśle ze stronami trzecimi (w tym na przykład partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, płatniczych i dostawczych, księgowymi, agencjami marketingowymi, sieciami reklamowymi, dostawcami analiz, dostawcami informacji wyszukiwania, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać informacje o Tobie od nich.

 

Nie gromadzimy Specjalnych Kategorii Danych Osobowych o Tobie (obejmuje to szczegóły dotyczące Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, informacje o Twoim zdrowiu oraz dane genetyczne i biometryczne).

 

JEŚLI NIE PODASZ DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy musimy zbierać dane osobowe zgodnie z prawem lub warunkami umowy, którą mamy z Tobą, a Ty nie dostarczysz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą mamy lub próbujemy zawrzeć z Tobą . 

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Używamy różnych metod zbierania danych od Ciebie i o Tobie, w tym poprzez:

 • Bezpośrednie interakcje. Możesz podać nam swoje Dane Tożsamości, Kontaktowe i Finansowe, wypełniając formularze lub korespondując z nami listownie, telefonicznie, e-mailem lub w inny sposób. Obejmuje to dane osobowe, które podajesz, gdy:

  • ubiegać się o nasze produkty lub usługi;

  • wysłać do nas zapytanie online za pośrednictwem naszej strony internetowej;

  • subskrybować nasze usługi lub publikacje;

  • zażądać przesłania Ci materiałów marketingowych;

  • wziąć udział w konkursie, promocji lub ankiecie; 

  • Podziel sie opinia na nasz temat.

  • Zautomatyzowane technologie lub interakcje.

​​

Gdy wchodzisz w interakcję z naszą witryną, możemy automatycznie zbierać dane techniczne o Twoim sprzęcie, działaniach i wzorcach przeglądania, korzystając z Google Analytics jako przykładu. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Zobacz nasze polityka plików cookie.

Osoby trzecie lub źródła publicznie dostępne.

Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, jak określono poniżej:

 • Dane techniczne od następujących stron: (a) dostawcy usług analitycznych, tacy jak Google z siedzibą poza UE

 •  Wyszukaj dostawców informacji.

  •  Contact, Dane finansowe i transakcyjne od dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych, w tym biur informacji kredytowej.

  • Dane identyfikacyjne i kontaktowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak witryny klientów, witryny dostawców, witryny agencji rekrutacyjnych, witryny organizacji zawodowych, Companies House, księgi wieczyste i rejestr wyborców z siedzibą w UE.

​​

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy pozwala nam na to prawo. Najczęściej wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Tam, gdzie musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą i dostarczyć Ci informacje, produkty i usługi, o które prosisz.

 • Gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów.

 • Gdzie musimy przestrzegać obowiązku prawnego lub regulacyjnego. Uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy w prowadzeniu i zarządzaniu naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie najlepszej usługi/produktu oraz najlepszego i najbezpieczniejszego doświadczenia. Upewniamy się, że rozważymy i zrównoważymy wszelki potencjalny wpływ na Ciebie (zarówno pozytywny, jak i negatywny) oraz Twoje prawa, zanim przetworzymy Twoje dane osobowe w naszych uzasadnionych interesach. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do Ciebie (chyba że mamy Twoją zgodę lub w inny sposób jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Możesz uzyskać dalsze informacje o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy pod kątem potencjalnego wpływu na Ciebie w odniesieniu do określonych działań, wysyłając do nas e-mail na adres.................... e-mail

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie Twoich danych tam, gdzie jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.

Przestrzeganie obowiązku prawnego lub regulacyjnego oznacza przetwarzanie Twoich danych osobowych tam, gdzie jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy.

Ogólnie rzecz biorąc, nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych w inny sposób niż w związku z wysyłaniem do Ciebie komunikatów marketingu bezpośredniego stron trzecich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej.

Masz prawo wycofać zgodę na marketing w dowolnym momencie, wysyłając do nas e-mail na adrese-mail.............................

CELE, W KTÓRYCH BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy opis sposobów, w jakie planujemy wykorzystać Twoje dane osobowe oraz podstawy prawne, na których się opieramy. W stosownych przypadkach określiliśmy również, jakie są nasze uzasadnione interesy. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej zgodnej z prawem podstawie, w zależności od konkretnego celu, w jakim wykorzystujemy Twoje dane. Napisz do nasna e-mail .....................

MARKETING

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wybór dotyczący niektórych zastosowań danych osobowych, w szczególności w zakresie marketingu i reklamy:

 

OFERTY PROMOCYJNE OD NAS

Możemy wykorzystywać Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe, techniczne, użytkowe i profilowe, aby uzyskać pogląd na to, czego naszym zdaniem możesz chcieć lub potrzebować lub co może Cię zainteresować. W ten sposób decydujemy, które produkty, usługi i oferty mogą być dla Ciebie odpowiednie (nazywamy to marketingiem). Będziesz otrzymywać od nas komunikaty marketingowe, jeśli zażądałeś od nas informacji lub zakupiłeś od nas towary lub usługi, a w każdym przypadku nie zrezygnowałeś z otrzymywania tych informacji marketingowych.

 

MARKETING STRON TRZECICH

Obecnie nie mamy zamiaru udostępniać danych stronom trzecim w celach marketingowych, jednak jeśli to się zmieni, uzyskamy Twoją wyraźną zgodę przed udostępnieniem Twoich danych osobowych jakiejkolwiek firmie spoza Nifty w celach marketingowych.

REZYGNACJA

Możesz poprosić nas lub strony trzecie o zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie, wysyłając do nas e-mail na adrese-mail ...............................

ZMIANA CELU

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu i że powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli chcesz uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, napisz do nas nae-mail...........................

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Informujemy, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

UJAWNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Być może będziemy musieli udostępnić Twoje dane osobowe stronom wymienionym poniżej w celach określonych w powyższej tabeli oraz partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania jakiejkolwiek umowy, którą z nimi zawieramy lub Tobie i agencjom informacji kredytowej w celu oceny Twojej zdolności kredytowej, jeżeli jest to warunek zawarcia z Tobą umowy.

 • Zewnętrzne strony trzecie, jak określono poniżej.

 • Określone strony trzecie, takie jak HMRC.

 • Strony trzecie, którym możemy zdecydować się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów. Alternatywnie możemy starać się przejąć inne firmy lub połączyć się z nimi. Jeśli w naszej firmie nastąpi zmiana, nowi właściciele mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej informacji o ochronie prywatności. ZEWNĘTRZNE STRONY TRZECIE

 • Usługodawcy działający jako przetwarzający z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi marketingowe (Rapport Ltd).

 • Dostawcy usług działający jako przetwarzający z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy dostarczają nasz system operacyjny (MoveMan).

 •  Dostawcy usług działający jako procesory z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy zapewniają nasze wsparcie IT (Nasze IT).

 • Usługi bankowe, prawne, ubezpieczeniowe, księgowe i audytorskie.

 • HM Revenue & Customs, organy regulacyjne i inne organy działające jako podmioty przetwarzające lub współadministratorzy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.

 • Agencje ds. zapobiegania oszustwom, biura informacji kredytowej, Służba Sądów i Trybunałów Wielkiej Brytanii. Wymagamy od wszystkich stron trzecich poszanowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do własnych celów i zezwalamy im jedynie na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.

​​

PRZELEWY MIĘDZYNARODOWE

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do wykorzystania przez jakąkolwiek inną stronę, jednak współpracujemy z SharePoint, produktem firmy Microsoft w USA, systemem poczty e-mail i przechowywania w chmurze. Będzie to zatem wiązało się z przekazaniem Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG, zapewnimy im podobny stopień ochrony, zapewniając co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:

 • Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 • W przypadku korzystania z usług niektórych usługodawców możemy korzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają dane osobowe taką samą ochronę, jaką mają w Europie

 • Jeśli korzystamy z usług dostawców z siedzibą w USA, możemy przekazywać im dane, jeśli są oni częścią Tarczy Prywatności, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony do danych osobowych udostępnianych między Europą.

 

OCHRONA DANYCH

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Podejmiemy uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub zmianie Twoich danych osobowych. Wszystkie podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przechowywać na naszych bezpiecznych (chronionych hasłem i zaporą ogniową) serwerach. Wszystkie transakcje elektroniczne, które wykonujesz lub otrzymujesz od nas, będą szyfrowane przy użyciu technologii SSL. Oczywiście transmisja danych przez Internet jest z natury niepewna i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i danych użytkownika. Nie zapytamy Cię o hasło. Ponadto ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych pracowników, agentów i innych stron trzecich, które mają potrzebę biznesową o tym wiedzieć. Będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności. Wprowadziliśmy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i powiadomimy Ciebie oraz wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o naruszeniu, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

PRZECHOWYWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

JAK DŁUGO BĘDZIESZ WYKORZYSTYWAĆ MOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zebraliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Co 12 miesięcy weryfikujemy posiadane przez nas dane osobowe.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych.

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach (w tym dane kontaktowe, tożsamościowe, finansowe i transakcyjne) przez sześć lat po tym, jak przestają być klientami dla celów księgowych, podatkowych i prawnych. Pomaga nam to również, na przykład, w przypadku skargi dotyczącej naszych Usług, w pełnej odpowiedzi. Szczegółowe informacje na temat okresów przechowywania różnych aspektów Twoich danych osobowych są dostępne u nas, wysyłając wiadomość e-mail na adres..............{e-mail}

W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych, patrz Żądanie usunięcia poniżej, aby uzyskać więcej informacji. W innych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe (aby nie mogły być już z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania Cię.

TWOJE PRAWA

W pewnych okolicznościach masz prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych, masz prawo do powszechnie znanego jako „wniosek o dostęp osoby, której dane dotyczą”.

Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy o Tobie i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.

Poproś o sprostowanie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na Twój temat, chociaż może być konieczne zweryfikowanie dokładności nowych danych, które nam przekazujesz.

Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o usunięcie lub usunięcie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali.

Masz również prawo poprosić nas o usunięcie lub usunięcie Twoich danych osobowych w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej), w przypadku gdy mogliśmy przetwarzać Twoje dane niezgodnie z prawem lub gdy jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, aby przestrzegać lokalnego prawa.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić Państwa prośbę o usunięcie danych z określonych powodów prawnych, o których w stosownych przypadkach zostaną Państwo powiadomieni w momencie złożenia wniosku.

sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, gdy polegamy na uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a w Twojej szczególnej sytuacji jest coś, co sprawia, że chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważasz, że ma to wpływ na Twoje podstawowe prawa i wolności. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy przekonujące uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności.

Żądaj ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki temu możesz poprosić nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) jeśli chcesz, abyśmy ustalili dokładność danych (b) gdy nasze wykorzystanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usunęli to; (c) gdy potrzebujesz, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli nie potrzebujemy ich już, ponieważ potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania przez nas Twoich danych, ale musimy zweryfikować, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.

Żądać przekazania swoich danych osobowych Tobie lub osobie trzeciej. Przekażemy Tobie lub wybranej przez Ciebie stronie trzeciej Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji automatycznych, na wykorzystanie których początkowo wyrazili Państwo zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystaliśmy te informacje do wykonania umowy z Państwem.

Wycofaj zgodę w dowolnym momencie, gdy polegamy na zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci określonych produktów lub usług. Poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, napisz do nas na adres   e-mail ...............................

bottom of page